FÖR INVESTERARE

Om oss

IRRIOT AB grundades 2017 och är en innovativ Startup som utvecklingsmässigt ligger i absoluta framkant av intelligenta precisionbevattningslösningar, Internet of Things (IoT) inom odling (IoTAg).

Kärnteamet på företaget har lång erfarenhet av att starta och skala upp verksamheter, professionella telekommunikations nätverk, produkthantering, affärsutveckling, marknadsföring och PR. Vår advisory board kompletterar med design, varumärkesskapande, odling, finans och juridikkunskap.

Problemet

Rent vatten är en nödvändig byggsten i ett hälsosamt mänskligt liv. En nyligt genomförd studie visar att 33% av människorna på jorden lider av vattenbrist på något sätt. År 2025 så kommer två tredjedelar av jordens befolkning mötas av vattenbrist.
Ungefär 70% av den globala vattenkonsumtionen går till bevattning och en väldigt stor del av bevattningen är onödig. Vattnet slösas bort antingen genom avdunstning, avrinning eller helt enkelt på grund av primitiva bevattningsmetoder.

Lösningen

Som ett svar på den globala vattenbristen har precisionsbevattning utvecklats. Precisionsbevattning medför en maximerad skörd till lägsta möjliga vattenförbrukning. Bevattningen styrs av en central dator som kallas “controller”, den vet exakt vad som behöver bevattnas, hur länge och när. Denna dator styr magnetiska ventiler som kan spridas ut på ett väldigt stort område. Signalerna från controllern skickas till ventilerna via kablar som måste grävas ned i marken.

Vår unika lösning, IRRIOT, löser problemen med de gamla bevattningssystemens brist på mobilitet och höga kostnader. Vi använder Long Range (LoRa) radiokommunikation och behöver på så sätt inte använda oss av dyra kablage. IRRIOT drivs med solkraft och behöver inget underhåll, samtidigt som det bara tar några minuter att installera.
I ryggraden av vårt system har vi en fullskalig industriell bevattningscontroller som har tillgång till IoT moln för artificiell intelligens, kan skicka larm, variera bevattningen efter väderleksprognoser. Allt styrs och övervakas via webben eller en app för din mobila enhet.

Viktigaste möjligheterna med vår lösning:

    • Spara vatten genom precisionsbevattning på bästa möjliga tidpunkt
    • Spara in hundratals arbetstimmar och eliminera den mänskliga faktorn
    • Användning av förnyelsebar energi genom solkraft
    • Kombinera sensorernas data med moln intelligens för att spara in ännu mer resurser

Kunder och marknadsstorlek

Den mest intressanta målgruppen för oss är såklart odlingar och jordbruk men även parker, begravningsplatser, sportanläggningar och allt annat som behöver vattnas för att hålla sig grönt. För ögonblicket finns det över 525 miljoner jordbruk världen över.

Enligt Stratistics MRC, så kommer den globala smarta jordbruksmarknaden att nå 18,81 miljarder USD år 2026, med en årlig tillväxt på 14% under prognosperioden. Vidare, enligt MarketsandMarkets så beräknas den intelligenta bevattningsmarknaden vara värd 825 miljoner USD år 2018 och att den kommer nå nästan 1800 miljoner USD år 2023 med en årlig tillväxt på 16,3% under prognosperioden. Controller marknaden ansågs vara värd 451 miljoner USD år 2016 och är beräknad att nå nästan 1200 miljoner år 2022 med en årlig tillväxt på 17,5%. IRRIOT adresserar alla dessa marknader.

Den kommersiella jordbruksindustrin håller snabbt på att bli en av de mest IoT-data drivna marknaderna. IoT anslutna bevattningsredskap kan användas på gräsmattor, trädgårdar, parker och sportanläggningar. Den totala marknaden är värd ca 5 miljarder USD och IRRIOT förväntas ta en marknadsandel på 1-2% inom fyra år.

Vart vi är nu

Företaget är just nu i en fas där en fullt fungerande prototyp (MVP) är utvecklad, installerad och testad på en kommersiell anläggning, Ulriksdals slottsträdgård. Över 10.000 arbetstimmar och många år av tidigare införskaffad erfarenhet inom telekommunikationsnätverk och inbäddade elektronikssystem har investerats i prototypen och pilotprojektet. Vi ingår i flera statliga och privata program för sociala innovationer runt om i Europa.

Varför investera

När matbristen ökar globalt sett samtidigt som FN varnar om att matproduktionen måste öka med 70% då befolkningen väntas öka till 9,1 miljarder år 2050 så har vi allvarliga problem samtidigt som vattenbristen kommer bli ännu mer påtaglig.


IRRIOTs lösning är en trådlös och soldriven automatisk plattform med huvudsakliga målet att drastiskt minska vattenslöseriet inom jordbruk, spara in hundratals arbetstimmar och eliminera den mänskliga faktorn samtidigt som skördarna förbättras för våran växande befolkning. IRRIOTs plattform kombinerar kraften av den senaste IoT och long range radioteknologin samt molntekniken. Genom att sammanföra dessa tekniker så skapar vi nästa generation av intelligenta bevattningslösningar.

Framtid

Vi letar ständigt efter medvetna investerare som är intresserade av att vara en del av lösningen istället för en del av problemet. Om du är en investerare och är intresserad av att investera i IRRIOT, att lyssna på vår pitch, diskutera villkor eller vill ha en teknisk demonstration så vänligen kontakta oss via vårt kontaktformulär.

 

Scroll to top