Sammanfattning

IRRIOT levererar nästa generation kommersiella bevattningslösningar. IRRIOT-plattformen möjliggör effektiv bevattning där det tidigare inte var möjligt eller mycket opraktiskt att automatisera bevattning. IRRIOT har som syfte att uppnå optimala jordförhållanden genom att intelligent dimensionera vattenförsörjningen för den avsedda zonen.

Plattformen kontrollerar elektriskt styrda ventiler från den centrala datorn, basstationen. Den viktigaste skillnaden med IRRIOTs trådlösa basstation jämfört med den klassiska styrenheten är att den helt utan kablar kommunicerar med våra fjärrstationer som i sin tur styr ventilerna och samlar in data från sensorerna. I praktiken betyder det att IRRIOT introducerar trådlösa ventiler som kan placeras på vilken plats som helst på en radie av 5* km från basstationen.

Lösningen består av flera delar – den trådlösa basstationen, de trådlösa fjärrstationerna samt det molnbaserade kontroll- och övervakningssystemet.

*baseras på LoRa radioteknologins sändningsförmåga. 2-3 km i stadsnära miljöer och 5-10 km på landsbyggd.

Trådlösa basenhet

Basenhet kommunicerar med upp till 32 fjärrstaioner. Fronten på basstationen är utrustad med en display och en knappsats som tillåter att programmera bevattningen direkt från enheten. Basstationen ansvarar för att dygnet runt kommunicera ut och styra det förinställda bevattningsschemat, läsa av jorddata, rapportera felaktigheter och så vidare.

Basstationen är en IoT-enhet som är ansluten till Microsoft Azure IoT Hub*. 

Främsta egenskaper:

  • Upp till 34 sensorer (tex regn- och jordfuktighets sensorer)
  • Stöd för molnbaserad tredjeparts sensorer (temperatur, flöde och tryck)
  • Upp till 8 oberoende parallella bevattningsprogram
  • Upp till 10 starter per program
  • En-gångsprogram och anpassade program
  • Hög precision av bevattningstiderna (1 min till 10 timmar) 

*tillval av WiFi modul behövs. 

Fjärrstation

Den trådlösa fjärrstationen är helt underhållsfri, drivs med solkraft och kontrollerar två oberoende vattenventiler. Enheten är tillverkad för att tåla utomhusklimat och kan monteras på ett flertal sätt. Till varje fjärrstation kan man koppla en sensor, analog jordfuktmätare eller sensor brytare.

 

Ladda ner vårt faktablad PDF här.


För alla förfrågningar, priser och andra frågor, kontakta oss med hjälp av detta formulär

 

 

Scroll to top