Moln och mobil

Som ett tillval så kan IRRIOTs system kopplas till internet och fjärrstyras. Basenheten är en IoT-enhet och kopplas till Microsoft Azures molntjänst. IRRIOTs webb- och mobilappsfunktionalitet inkluderar följande:

  • Övervakning av larm från basenhet och fjärrenheter
  • Övervakning av tillståndet hos magnetventiler och sensorer
  • Manuell aktivering av magnetventilerna, antingen omedelbar eller fördröjd
  • Möjlighet att programmera serier av ventilöppningar
  • Väderleksdata
  • Kartfunktion
  • Anslutning av tredjeparts sensorer