Fjärrenhet

1
2
3
RTU
1

Integrerad solpanel

2

Koppla in upp till två magnetventiler som styrs individuellt

3

Varje fjärrenhet kan kopplas till en sensor

Den trådlösa fjärrstationen är helt underhållsfri, drivs med solkraft och kontrollerar helt oberoende magnetventilerna. Enheten är tillverkad för att tåla utomhusklimat och kan monteras på ett flertal sätt. Till varje fjärrstation kan man koppla en sensor, analog jordfuktmätare eller sensorbrytare.

Fjärrstationerna kommer i två varianter – en som kan styra upp till 2 magnetventiler och en som kan styra upp till 4 magnetventiler.