Styrenhet

1
2
3
Wireless irrigation controller
1

Upp till 34 sensorer(tex regn- eller jordfuktighetssensor)

2

Upp till 8 oberoende parallella bevattningsprogram

Upp till 10 starttider per program

3

Programmera och övervaka bevattningen från vart du än är

Basenhet kommunicerar med upp till 32 fjärrstationer. Fronten på basstationen är utrustad med en display och en knappsats som tillåter att programmera bevattningen direkt från enheten. Basstationen ansvarar för att dygnet runt kommunicera ut och styra det förinställda bevattningsschemat, läsa av jorddata, rapportera felaktigheter och så vidare.

Basstationen är en IoT-enhet som är ansluten till Microsoft Azure IoT Hub.

  • Upp till 34 sensorer (tex regn- och jordfuktighets sensorer)
  • Stöd för molnbaserad tredjeparts sensorer (temperatur, flöde och tryck)
  • Upp till 15 oberoende bevattningsprogram
  • Upp till 10 starttider per program
  • Engångsprogram och anpassade program
  • Hög precision av bevattningstiderna (1 min till 10 timmar)