F: Vilken typ av sensorer fungerar med IRRIOT?

S: Alla typer av sensorer med switch fungerar med IRRIOT. Jordfuktighet och temperatur men också flödesmätare, digitala regnmätare, salthalt och pH.

F: Skapar huvudstationen sitt eget Lora-nätverk?

A: Ja, vår basstation(controller) skapar ett LoRa-nätverk med möjlighet att nå upp till 5 km.

F: Vilka jordfuktighetssensorer rekommenderar ni för substrat?

S: För humusrika substrat av plantskolbehållare rekommenderar vi dessa sensorer.

F: Vad skulle det kosta att automatisera 50 hektar åker?

S: Allt varierar med hur många ventiler du har och hur de är placerade. Om du ger oss en skiss om hur de lokaliseras kan vi ge dig ett exakt pris.

F: Vilka magnetventiler rekommenderar ni?

S: Vi rekommenderar Toro, Hunter, Netafim eller Irritrol, men alla latching solenoieds som drivs av 9-12V bör fungera.

F: Kan IRRIOT styra en huvudventil och en pump?

A: Ja! IRRIOT har externa utgångar för att styra t.ex. huvudventil eller en pump.

F: Hur många zoner kan IRRIOT bevattna samtidigt?

S: IRRIOT har ingen begränsning vad gäller antalet ventiler som öppnas samtidigt. Varje ventil kan konfigureras för att starta individuellt vid en viss tidpunkt eller genom ett av 15 program. Programmen kör ventiler sekventiellt, men de kan köras samtidigt.

F: Stöder IRRIOT flödesmätare?

A: Ja! Vi stöder alla flödesmätare som genererar utgångspulser(reed switch). Vi har bra erfarenheter av ARAD.

F: Hur många sensorer kan jag ansluta till IRRIOT?

A: Varje fjärrstation har en utgång för sensorer. Vår basstation har två utgångar för sensorer (omkopplare).

F: Kan varje ventil styras individuellt av en fuktsensor?

A: Ja absolut, varje ventil kan styras individuellt med data från en fuktsensor.