Produkter

1
2
3
1

Styrenhet

 • Bevattningsstyrning
 • WiFi(LTE)
 • Väderlekstjänster
 • IoT moln
 • Big data
2

Fjärrstation

 • Trådlös
 • Solkraftsdriven
 • Magnetventiler
 • Mobil
 • Alarm
 • Sensorer
3

Molnteknologi

 • 24/7 övervakning
 • Alarm/notifieringar
 • Historisk data
 • Analys
 • Programmera styrenheten
 • Bevattningsprogram

IRRIOT levererar nästa generations kommersiella bevattningsstyrning. IRRIOTs plattform möjliggör effektiv bevattning där det tidigare varit omöjligt eller opraktiskt. Som bevattningslösning siktar IRRIOT på att nå optimala jordförhållanden genom att intelligent dimensionera mängden vatten till varje zon.

En bevattningsstyrning styr magnetventiler från en central dator, en styrenhet. Den största skillnaden mellan IRRIOTs trådlösa bevattningsstyrenhet och en traditionell styrenhet är användandet av den trådlösa tvåvägskommunikationen mellan styrenhet och fjärrenhet. I praktiken innebär det att IRRIOT introducerar trådlösa ventiler som kan installeras oavsett hur otillgänglig platsen är(*1-5km från styrenheten).

Plattformen består av flera delar – den trådlösa styrenheten, trådlösa fjärrstationerna och molnteknologin(som låter dig styra och övervaka allt från telefonen).

*baserat på LoRa radioteknologins sändingsförmåga: 2-3km i urbana miljöer, 5-10km i lantliga miljöer.