IRRIOT får stöd för att sätta ihop innovationsgrupp

Vi är väldigt glada att meddela att IRRIOTs idé blivit godkända av Jordbruksverket, som gett oss ekonomiskt stöd för att upprätta en innovationsgrupp som kommer att arbeta med innovationer och hållbarhet inom bevattning. Gruppens huvuduppgift är att identifiera utmaningar som odlarna står inför i Sverige och globalt, definiera projektets omfattning, förbereda projektplan, budget, utveckla pilotstudier, välja teknik och partners för forskning, produktion mm

Resultaten av innovationsgruppens arbete kommer att vara en ansökan om att få finansiering av landsbygdsutveckling från programmet för jordbrukets europeiska innovationspartnerskap (EIP-AGRI).

Denna utveckling är möjlig tack vare Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden. Mer information om fonden kan hittas här.