7.7 miljarder människor, det är världens befolkning idag och vid mitten av århundradet så kommer vi att nå 9 miljarder med mer än hälften av den tillväxten i Afrika.

Att försörja denna växande befolkning med mat kommer inte vara lätt. För 12 år sedan räknade forskare ut att den globala matproduktionen var tvungen att producera mer mat de kommande 50 åren än vad den hade gjort de senaste 10,000 åren tillsammans.

Mer än 33% av jordens befolkning möter vattenbrist idag och år 2025 så kan den siffran ha ökat till 67%.

Visste du att 70% av den globala vattenkonsumtionen görs av odlare och lantbrukare och det är här vi kan hitta det största vattenslöseriet?

Faktum är att ungefär 60% av allt vatten som används för bevattning slösas bort genom avdustning, landavrinning eller primitiva bevattningstekniker.

Kvinna bevattnar sina grödor i Ghana. Foto: Joe Ronzio/IWMI

På grund av den globala utmaningen med vattenbrist så har konceptet “precisionsbevattning” utvecklats. Precisionsbevattning handlar om att spara vattern och energi samtidigt som man ökar skörden.

Woman watering crops in Ghana. Photo: Joe Ronzio/IWMI

Bara genom att införa bevattningsscheman och övervaka jordfuktigheten så kan odlare minska sitt vattenanvändade och energiförbrukning med så mycket som 50%.

Ett avancerat precisionsbevattningssystem som IRRIOT erbjuder inte bara schemaläggning av bevattning och övervakning av jordfuktighet. Väderleksdata, regnmätare och intelligenta beslut är några av många ytterligare möjligheter sim erbjuds när man använder den senaste tekniken.

Att vattna den perfekta mängden vatten, vid rätt tillfälle i rätt intervaller resulterar inte bara i minskad vattenanvändning – det ökar även skörden med 30%.

Woman watering crops in Ghana. Photo: Joe Ronzio/IWMI