Vi är väldigt stolta att i stenhård konkurrens bli utvalda som ett av de ledande 500 företagen inom Agtech och Foodtech. Över 2000 företag från 60 länder utvärderades i sista steget i detta års FoodTech 500 och IRRIOT ansågs tillhöra ett av de 500. Stort tack till alla som trott på oss och stöttat oss.

Read more

Att automatisera bevattning är framgångsfaktor för alla odlare, tills IRRIOTs trådlösa system blev tillgängligt fick dessa odlare förlita sig på kabelbaserade system. I teorin fungerar de kabelbaserade systemen väl men i praktiken med allt vad kabelbrott innebär så är de opraktiska – faktum är att på många ställen så är det strikt omöjligt att installera med kablar. 

Read more

1818 bildades företaget – Hermann Meyer och idag är det Europas ledande återförsäljare av bevattningsutrustning. Deras huvudkontor ligger i Rellingen, Tyskland, men de säljer till odlare, plantskolor och andra återförsäljare över hela Europa.

Read more

Plantskolan i Ängelholm är en av Sveriges största plantskolor och tillika ett nav för att köpa plantor i nordvästra Skåne. Inför säsongen 2020 beställde deras odlingsansvarig Tomas Persson IRRIOTs trådlösa automation av bevattning.

Read more

Vinnova, den svenska innovationsmyndigheten har gett oss ett stöd på 700.000 SEK för att utveckla ett trådlöst frostbevattningssystem.

Vi är väldigt glada att meddela att IRRIOTs idé blivit godkända av Jordbruksverket, som gett oss ekonomiskt stöd för att upprätta en innovationsgrupp som kommer att arbeta med innovationer och hållbarhet inom bevattning. Gruppens huvuduppgift är att identifiera utmaningar som odlarna står inför i Sverige och globalt, definiera projektets omfattning, förbereda projektplan, budget, utveckla pilotstudier, välja teknik och partners för forskning, produktion mm

Resultaten av innovationsgruppens arbete kommer att vara en ansökan om att få finansiering av landsbygdsutveckling från programmet för jordbrukets europeiska innovationspartnerskap (EIP-AGRI).

Denna utveckling är möjlig tack vare Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden. Mer information om fonden kan hittas här.

Från och med idag är IRRIOT officiellt medlemmar av WIN Water. WIN Water erbjuder en plattform för företag och innovationer inom vattenområdet. De hjälper till att påskynda processen att få innovationer till marknaden.

– Timingen är perfekt för oss, vi färdigställer just nu vår prototyp 2.0 och tidigt nästa år kommer vi att börja sälja på öppna marknaden. Förhoppningsvis kommer WIN Water hjälpa oss att komma dit ännnu snabbare, säger IRRIOTs VD Alex Palin.

Om WIN Water:

WIN Water har totalt cirka 80 aktiva medlemsorganisationer. Medlemmarna i våra nätverk omfattar små innovativa företag samt organisationer från den offentliga och privata sektorn, akademin och ideella organisationer. WIN Water är en del av Ideon Science Park i Lund, Sverige och verkar med ett internationellt perspektiv.

prototype, prototypen

Slottsträdgården Ulriksdal, med frilandsodling på ett drygt hektar, var den första anläggning där IRRIOT AB installerade bevattningssystemet. Under 2018 lät vi systemet med nio trådlösa  magnetventiler drivna av solceller sköta bevattningen, dygnet runt under fem månader. Med gott resultat.

Read more