IRRIOT har blivit utvalda till European EIT Food Accelerator Network

Vi är väldigt glada att kunna meddela att vi valts ut till EIT FAN programmet där vi kommer tillhöra hubben i Helsingfors. Varje startup kommer att tilldelas mentorer som stöttar företaget genom programmet. Utöver mentorskap så kommer teamen att erbjudas utbildningar, och lektioner inom produktutveckling, service design och försäljning samt marknadsföring och fundraising.Vi kommer introduceras för flertalet investerare och stora företag såsom John Deere och Pepsico.

Läs mer om programmet här!