Plantskolan i Ängelholm byter ut Netafim mot IRRIOT

Plantskolan i Ängelholm är en av Sveriges största plantskolor och tillika ett nav för att köpa plantor i nordvästra Skåne. Inför säsongen 2020 beställde deras odlingsansvarig Tomas Persson IRRIOTs trådlösa automation av bevattning.

Tomas beställde en basenhet och 32 fjärrenheter, totalt sett så automatiserades 64 ventiler. Inför säsongen 2021 så har han beställt ytterligare utrustning för att automatisera resten av plantskolan.

Vi pratade lite med Tomas nu i slutet av säsongen och så här berättar han:

Irriot automatiken har först och främst använts till de delar av plantskolan som vi under året har byggt nya bäddar på. Till de äldre delarna har vi automatik från Netafim och en del har ersatts med Irriot och vi kommer under nästa år att köpa en basenhet till och ersätta all gammal automatik.

Vad var de största nackdelarna med ert gamla system från Netafim?

-Det som var den största nackdelen var att man måste vara på plats rent fysiskt för att kunna ändra bevattningstider plus att det var uppdelat på flera enheter vilket gav en dålig helhetsbild.

Det har varit en speciell sommar väderleksmässigt, först var det väldigt varm och torrt. Sen kom kyla och regn. Hur har IRRIOT fungerat för er under säsongen?

-Irriot automatiken gör det mycket enklare att justera bevattningen efter väder och växternas utveckling och det har underlättat mitt arbete då jag om det kommit ett oväntat regn under helgen kunnat ändra tiderna på min mobil utan att fysiskt behöva vara på plats.

Vad är fördelarna enligt dig med att trådlöst automatisera bevattningen jämfört med att jobba med kablar?

-Den stora fördelen i en så stor anläggning som denna är att slippa gräva ner kilometer med kabel och dessutom har man eliminerat risken att skada kablar och på en så stor yta är det nästan omöjligt att hitta ett kabelbrott så jag ser bara fördelar med trådlös överföring.

Vår teknikchef, Mikhail, har jobbat i nära samarbete med er. Hur har ,samarbetet mellan Plantskolan och IRRIOT fungerat?

-Samarbetet har fungerar fantastiskt bra och vi har fått gehör för det ändringar och tillskott i mjukvaran som vi önskat och detta har skett mycket snabbt.

Plantskolan i Ängelholm är en av Sveriges största plantskolor och tillika ett nav för att köpa plantor i nordvästra Skåne. Inför säsongen 2020 beställde deras platschef Tomas Persson IRRIOTs trådlösa automation av bevattning.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *