När på dygnet ska man vattna?

        

Bevattning är för många en daglig syssla och det finns mer eller mindre bekväma tider under dagen att vattna på.

För att minimera vattenförbrukningen så säger all logik att bevattningen ska ske nattetid. Anledningarna till detta är många och de leder alla till lägre avdunstning: 

  1. Temperaturen och vindhastigheterna är lägre på natten. 
  2. Luftfuktigheten är högre nattetid.
  3. Ingen sol innebär ingen solstrålning.

Betyder det att man bör vattna sin gräsmatta, växter eller odling nattetid?

Absolut inte!

Att hålla sina växter fuktiga över natten skapar perfekta omständigheter för svampangrepp och om du inte använder droppbevattning eller vattnar under jord så kommer bevattning se till att lövverk, blommor och frukt är blöta.

Om den här vätan kommer dagtid så skulle vattnet istället avdunsta men nattetid så stannar vattnet kvar en längre tid och resulterar att svamp och bakterier får rätt förutsättningar för att att föröka sig och invadera plantornas yta.

Betyder det då att om man har obegränsat med vatten så är bevattning dagtid det ultimata?

Om du frågar den genomsnittliga odlaren eller trädgårdsmästaren så får du oftast följande svar:

Absolut inte!

Förklaringen har berättats från generation till generation – vatten på bladverk skapar linser som kan få bladen att bränna sönder som ett resultat av att solljuset fokuseras.

Faktum är att tills nyligen så har det inte funnits så mycket kunskap i ämnet om det faktiskt ligger något i detta. Gabor Horvath vid Eotvos universitet, Budapest gjorde studier på detta och kom till slutsatsen att vattendroppar på ett blad inte klarade av att koncentrera solljuset tillräckligt länge för att skada blad och blommor innan vattendropparna hade avdunstat.

Så även om det är okej att vattna dagtid, så är den bästa rekommendationen tidiga morgnar för att få fördelarna med nattlig bevattning men samtidigt minska chanserna för svampangrepp. Dessutom kommer fukten att hålla jorden sval under de varmaste timmarna på dagen.