Jordgubbsodlaren som tröttnade på timers

Att automatisera bevattning är framgångsfaktor för alla odlare, tills IRRIOTs trådlösa system blev tillgängligt fick dessa odlare förlita sig på kabelbaserade system. I teorin fungerar de kabelbaserade systemen väl men i praktiken med allt vad kabelbrott innebär så är de opraktiska – faktum är att på många ställen så är det strikt omöjligt att installera med kablar. 

Vägar, vattendrag, diken, byggnader, skog osv – så ser omgivningarna ut för de flesta odlare och det innebär hinder för att kunna gräva ner kablar.

En av många odlare som lever i denna verklighet är Fredrik som driver Ulvagubben. På Ulvagubben så odlas jordgubbar på friland och i tunnlar. Deras lösning för att uppnå automation har varit en stor uppsättning timers som styr ventilerna, dessa timers levererar ett annat huvudbry – de är omöjliga att synka och mycket tid får läggas på att manuellt åka runt och justera dem.

Mitt i säsongen så valde Fredrik att automatisera sin odling med IRRIOT, eftersom inga kablar behöver grävas ned så påverkar inte installationen skörden negativt.

IRRIOTs basenhet placerades centralt och kompletterades med en regnsensor. Ute i fält placerades 26 fjärrstationer som styr ventlierna, dessa i sin tur kompletterades med 7 fukt- och temperatursensorer. 

På bilden nedan ser ni en överblick av Ulvagubbens odling.

I fält ser det ut så här:

Inför att vi skrev detta så ringde vi Fredrik och frågade hur det kändes med nya systemet – “Vi är väldigt nöjda kunder av IRRIOT” svarade han!