Första prototypen installerad och utvärderad – intervju med Bosse Rappne

prototype, prototypen

Slottsträdgården Ulriksdal, med frilandsodling på ett drygt hektar, var den första anläggning där IRRIOT AB installerade bevattningssystemet. Under 2018 lät vi systemet med nio trådlösa  magnetventiler drivna av solceller sköta bevattningen, dygnet runt under fem månader. Med gott resultat.

– Systemet med trådlösa magnetventiler har fungerat perfekt, utan ett enda driftstopp. Det har varit en smärre succé. Inte minst under den varma sommaren var systemet extremt fördelaktigt ur flera perspektiv, konstaterar Bosse Rappne, VD på Slottsträdgården Ulriksdal, när vi ber om en kommentar och recension av första säsongen med bevattningssystemet.

– Vi har kunnat programmera i förväg för att vattna automatiskt på nätter och därmed sparat uppskattningsvis 30-35 procent av total vattenmängd till följd av minimal avdunstning. Samtidigt har vi sparat åtskilliga mantimmar och pengar, säger Bosse Rappne och noterar att jämn bevattning i sin tur genererat hög kvalitet på produkterna vilket inneburit god försäljning.

En av de stora fördelarna har varit att många grödor som odlas på frilandet blir stora o lösa. Och vill man ha ner vatten på djupet så krävs bevattning under ett par timmar med vattenspridare. Men då hamnar ofta mycket vatten på bladen vilket leder till att grödorna lägger sig. Med det här systemet har man på Slottsträdgården Ulriksdal kunnat vattna en halvtimme, återkommit en timme senare och därmed sluppit liggrödor.

prototypen på Slottsträdgården Ulriksdal har bestått av nio bevattningsventiler som programmerats i förtid. Det innebär att på frilandet i Slottsträdgården Ulriksdal är det möjligt att bevattna från 45 olika platser.

– Som alltid när det gäller ny teknik är man inledningsvis osäker. Men det har varit fantastiskt att kunna gå in på datorn, sitta hemma på kvällen och se att allting fungerar. Veta att du till exempel slipper att den mänskliga faktorn glömmer stänga kranar. Och snart kan du kontrollera allting från din mobiltelefon, fortsätter Bosse Rappne och understryker flexibiliteten.

– Just att de är solcellsdrivna innebär ju att det inte behövs någon elkabel. Vill du ändra någonting i bevattningssystemet och ha kranarna på andra platser är det enkelt eftersom det är trådlöst. En slang ska du dra på marken och installera kranarna för bättre fördelning. Magnetventilen sätter du var du vill. Bara det finns vatten på plats.

Andra iaktagelser?

– Vi vet att monokulturer på större ytor förstör våra jordar på sikt. Grönsaksodlingar och bästa jordarna behöver inte ligga närmast fastigheten. Kan ligga på fält längre bort och det här systemet fungerar på åtskilliga kilometers avstånd. Sen är det väldigt enkelt att samla ihop magnetventilerna och snabbt vinterställa, säger Bosse Rappne och sammanfattar avslutningsvis;

– Att bevattna en odling eller trädgård är A och O som kräver kunskap och jag vill gärna ha kontrollen själv. Att kunna bevattna odlingar jämnt och under alla tider på dygnet, på flera kilometers avstånd är en god investering. Det här är framtiden.