Plantskolan i Ängelholm är en av Sveriges största plantskolor och tillika ett nav för att köpa plantor i nordvästra Skåne. Inför säsongen 2020 beställde deras odlingsansvarig Tomas Persson IRRIOTs trådlösa automation av bevattning.

Read more