Bevattning är för många en daglig syssla och det finns mer eller mindre bekväma tider under dagen att vattna på.

För att minimera vattenförbrukningen så säger all logik att bevattningen ska ske nattetid. Anledningarna till detta är många och de leder alla till lägre avdunstning: 

Read more

Vinnova, den svenska innovationsmyndigheten har gett oss ett stöd på 700.000 SEK för att utveckla ett trådlöst frostbevattningssystem.