Vi är väldigt stolta att i stenhård konkurrens bli utvalda som ett av de ledande 500 företagen inom Agtech och Foodtech. Över 2000 företag från 60 länder utvärderades i sista steget i detta års FoodTech 500 och IRRIOT ansågs tillhöra ett av de 500. Stort tack till alla som trott på oss och stöttat oss.

Read more

Att automatisera bevattning är framgångsfaktor för alla odlare, tills IRRIOTs trådlösa system blev tillgängligt fick dessa odlare förlita sig på kabelbaserade system. I teorin fungerar de kabelbaserade systemen väl men i praktiken med allt vad kabelbrott innebär så är de opraktiska – faktum är att på många ställen så är det strikt omöjligt att installera med kablar. 

Read more

1818 bildades företaget – Hermann Meyer och idag är det Europas ledande återförsäljare av bevattningsutrustning. Deras huvudkontor ligger i Rellingen, Tyskland, men de säljer till odlare, plantskolor och andra återförsäljare över hela Europa.

Read more

Vi är väldigt glada att meddela att IRRIOT har blivit utvalda till EIT Climate-KIC Accelerator Stage 3. EIT Climate-KIC Accelerator är EUs enda accelerations program som fokuserar på positiv klimatpåverkan genom att kommersialisera cleantech. Det är ett Europeiskt kunskaps och innovationscommunity, som arbetar mot ett framgångsrikt, inkluderande och klimattåligt samhälle baserat på cirkulär zero-carbon ekonomi.

Read more

Plantskolan i Ängelholm är en av Sveriges största plantskolor och tillika ett nav för att köpa plantor i nordvästra Skåne. Inför säsongen 2020 beställde deras odlingsansvarig Tomas Persson IRRIOTs trådlösa automation av bevattning.

Read more

Vi är väldigt glada att kunna meddela att vi valts ut till EIT FAN programmet där vi kommer tillhöra hubben i Helsingfors. Varje startup kommer att tilldelas mentorer som stöttar företaget genom programmet. Utöver mentorskap så kommer teamen att erbjudas utbildningar, och lektioner inom produktutveckling, service design och försäljning samt marknadsföring och fundraising.

Read more

        

Bevattning är för många en daglig syssla och det finns mer eller mindre bekväma tider under dagen att vattna på.

För att minimera vattenförbrukningen så säger all logik att bevattningen ska ske nattetid. Anledningarna till detta är många och de leder alla till lägre avdunstning: 

Read more

Vinnova, den svenska innovationsmyndigheten har gett oss ett stöd på 700.000 SEK för att utveckla ett trådlöst frostbevattningssystem.

precisionsbevattning, precision irrigatio

7.7 miljarder människor, det är världens befolkning idag och vid mitten av århundradet så kommer vi att nå 9 miljarder med mer än hälften av den tillväxten i Afrika.

Att försörja denna växande befolkning med mat kommer inte vara lätt. För 12 år sedan räknade forskare ut att den globala matproduktionen var tvungen att producera mer mat de kommande 50 åren än vad den hade gjort de senaste 10,000 åren tillsammans.

Mer än 33% av jordens befolkning möter vattenbrist idag och år 2025 så kan den siffran ha ökat till 67%.

Visste du att 70% av den globala vattenkonsumtionen görs av odlare och lantbrukare och det är här vi kan hitta det största vattenslöseriet?

Vi är väldigt glada att meddela att IRRIOTs idé blivit godkända av Jordbruksverket, som gett oss ekonomiskt stöd för att upprätta en innovationsgrupp som kommer att arbeta med innovationer och hållbarhet inom bevattning. Gruppens huvuduppgift är att identifiera utmaningar som odlarna står inför i Sverige och globalt, definiera projektets omfattning, förbereda projektplan, budget, utveckla pilotstudier, välja teknik och partners för forskning, produktion mm

Resultaten av innovationsgruppens arbete kommer att vara en ansökan om att få finansiering av landsbygdsutveckling från programmet för jordbrukets europeiska innovationspartnerskap (EIP-AGRI).

Denna utveckling är möjlig tack vare Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden. Mer information om fonden kan hittas här.