Vi är väldigt glada att meddela att IRRIOT har blivit utvalda till EIT Climate-KIC Accelerator Stage 3. EIT Climate-KIC Accelerator är EUs enda accelerations program som fokuserar på positiv klimatpåverkan genom att kommersialisera cleantech. Det är ett Europeiskt kunskaps och innovationscommunity, som arbetar mot ett framgångsrikt, inkluderande och klimattåligt samhälle baserat på cirkulär zero-carbon ekonomi.

Läs mer

Plantskolan i Ängelholm är en av Sveriges största plantskolor och tillika ett nav för att köpa plantor i nordvästra Skåne. Inför säsongen 2020 beställde deras odlingsansvarig Tomas Persson IRRIOTs trådlösa automation av bevattning.

Läs mer

Vi är väldigt glada att kunna meddela att vi valts ut till EIT FAN programmet där vi kommer tillhöra hubben i Helsingfors. Varje startup kommer att tilldelas mentorer som stöttar företaget genom programmet. Utöver mentorskap så kommer teamen att erbjudas utbildningar, och lektioner inom produktutveckling, service design och försäljning samt marknadsföring och fundraising.

Läs mer

        

Bevattning är för många en daglig syssla och det finns mer eller mindre bekväma tider under dagen att vattna på.

För att minimera vattenförbrukningen så säger all logik att bevattningen ska ske nattetid. Anledningarna till detta är många och de leder alla till lägre avdunstning: 

Läs mer

Vinnova, den svenska innovationsmyndigheten har gett oss ett stöd på 700.000 SEK för att utveckla ett trådlöst frostbevattningssystem.

7.7 miljarder människor, det är världens befolkning idag och vid mitten av århundradet så kommer vi att nå 9 miljarder med mer än hälften av den tillväxten i Afrika.

Att försörja denna växande befolkning med mat kommer inte vara lätt. För 12 år sedan räknade forskare ut att den globala matproduktionen var tvungen att producera mer mat de kommande 50 åren än vad den hade gjort de senaste 10,000 åren tillsammans.

Mer än 33% av jordens befolkning möter vattenbrist idag och år 2025 så kan den siffran ha ökat till 67%.

Visste du att 70% av den globala vattenkonsumtionen görs av odlare och lantbrukare och det är här vi kan hitta det största vattenslöseriet?

Vi är väldigt glada att meddela att IRRIOTs idé blivit godkända av Jordbruksverket, som gett oss ekonomiskt stöd för att upprätta en innovationsgrupp som kommer att arbeta med innovationer och hållbarhet inom bevattning. Gruppens huvuduppgift är att identifiera utmaningar som odlarna står inför i Sverige och globalt, definiera projektets omfattning, förbereda projektplan, budget, utveckla pilotstudier, välja teknik och partners för forskning, produktion mm

Resultaten av innovationsgruppens arbete kommer att vara en ansökan om att få finansiering av landsbygdsutveckling från programmet för jordbrukets europeiska innovationspartnerskap (EIP-AGRI).

Denna utveckling är möjlig tack vare Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden. Mer information om fonden kan hittas här.

Från och med idag är IRRIOT officiellt medlemmar av WIN Water. WIN Water erbjuder en plattform för företag och innovationer inom vattenområdet. De hjälper till att påskynda processen att få innovationer till marknaden.

– Timingen är perfekt för oss, vi färdigställer just nu vår prototyp 2.0 och tidigt nästa år kommer vi att börja sälja på öppna marknaden. Förhoppningsvis kommer WIN Water hjälpa oss att komma dit ännnu snabbare, säger IRRIOTs VD Alex Palin.

Om WIN Water:

WIN Water har totalt cirka 80 aktiva medlemsorganisationer. Medlemmarna i våra nätverk omfattar små innovativa företag samt organisationer från den offentliga och privata sektorn, akademin och ideella organisationer. WIN Water är en del av Ideon Science Park i Lund, Sverige och verkar med ett internationellt perspektiv.

Slottsträdgården Ulriksdal, med frilandsodling på ett drygt hektar, var den första anläggning där IRRIOT AB installerade bevattningssystemet. Under 2018 lät vi systemet med nio trådlösa  magnetventiler drivna av solceller sköta bevattningen, dygnet runt under fem månader. Med gott resultat.

Läs mer